Jedną z wielu zalet systemu TeX jest możliwość wspomagania jego pracy innymi programami. Na przestrzeni kilku lat powstało ich bardzo wiele. W tym dziale będę prezentował artykuły omawiające różne ,,postprocesory'' -- przetwarzające wynik pracy TeX-a lub innych ,,postprocesorów'' oraz inne przydatne programy.W. Macewicz. Ostatnie zmiany: 15.05.2014 (StaW).