Dział poświęcony dla ,,wygodnickich'' którzy nie chcą uczyć się TeX-a -- jest to oczywiście żart (patrz TeX). Pakiet LaTeX2e jest zbiorem makroinstrukcji, ułatwiającym tworzenie dokumentów za pomocą systemu TeX. Jest on niewątpliwie łatwiejszy do opanowania niż język TeX, proponowany przez D.E. Knutha w standardowym pakiecie makr (tzw. plain). LaTeX dedykowany jest przede wszystkim tym, którzy nie zajmują się składem publikacji na codzień, a chcą aby ich artykuły wyglądały przyzwoicie.

Używanie makroinstrukcji LaTeXa pozwala na osiągnięcie bardzo istotnego celu -- separacji opisu struktury dokumentu, od opisu jego wyglądu. Należy pamiętać, że czas tworzenia publikacji jest dosyć długi, często bierze w tym udział kilka osób. Zdarza się również, że informacja jest publikowana w kilku wersjach; np. książka, przeglądarka hipertekstu, sjaldy; bądź też książka powstaje ze zbioru materiałów publikowanych w innej formie. Jeśli elementy dokumentu są odpowiednio oznakowane, do jego przetwarzania możemy wykorzystać komputer, być może wcale nie trzeba go przetwarzać, wystarczy przyporządkować znacznikom inną formę prezentacyjną.

Krótko mówiąc, LaTeX to absolutne minimum (są znacznie bardziej zaawansowane języki znaczników) tego co możesz zrobić, abyś nie musiał tej samej pracy wykonywać wielokrotnie.

LaTeX2e jest znacznie zmienioną implementacją pakietu LaTeX (zwanego od tej pory LaTeX2.09), utworzonego w latach 80. przez L. Lamporta. Został stworzony przez znanych TeX-pertów: Michela Goossensa, Franka Mittelbacha oraz Alexandra Samarina. Pakiet ma budowę warstwową; główny wysiłek autorów został skierowany na zdefiniowanie zbioru poleceń ułatwiających tworzenie własnych zbiorów makroinstrukcji. W tej ,,technicznej'' warstwie został napisany pakiet nowego LaTeXa.

LaTeX2e jest jedynie wersją przejściową do LaTeX3. Niektóre jego elementy są już dostępne w postaci pakietów do LaTeX2e jako experimental code.

Podstawy LaTeX2e zawiera przetłumaczone na język. polski: ,,Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX2e'' (plik PDF, 88 str.).

W dziale tym będę prezentował pakiety makroinstrukcji i artykuły ułatwiające korzystanie z pakietu LaTeX2e.Ciekawe dokumenty w jezyku angielskim: Hypertext Help with LaTeX
grafika w LaTeX (plik postscriptowy)
Podstawy LaTeX2e (wersja oryginalna, plik PDF)
Dokumentacja dystrybucji LaTeX: LaTeX2e dla autorów
o fontach
o klasach
konfigurowanie LaTeX-a
modyfikowanie LaTeX-a
grafika w Latex-u

W. Macewicz, S. Wawrykiewicz (ostatnie zmiany: 15.05.2014).