Trudno sobie wyobrazić publikację o charakterze naukowo-technicznym bez skorowidza. Skorowidz (index) jest uporządkowanym zbiorem używanych haseł i pojęć. Przy każdej pozycji figuruje numer strony, na której ona występuje.

Używając pakietu TeX-a możemy zaspokoić życzenia nawet najbardziej wymagającego wydawcy. W przedstawianym cyklu postaramy się przedstawić narzędzia służące do budowy skorowidza oraz unikalny opis zasad sortowania w języku polskim.

System TeX jest jednym z niewielu narzędzi pozwalających rozwiązać problem definiowania skorowidza w wygodny sposób, różny od ,,ręcznego'' tworzenia. Są cztery podstawowe zalety tego narzędzia:

  1. efekt można uzyskać w skończonym czasie
  2. hasła są automatycznie sortowane, grupowane i opatrywane numerem strony
  3. kolejność haseł jest zgodna z porządkiem leksykograficznym w języku polskim
  4. efekty są powtarzalne

Kolejność leksykograficzna w języku polskim - B. Lichoński (01.10.1995)
Tworzenie skorowidzów za pomocą programu plmindex (makeindx) - W. Macewicz (05.03.1999)
Program plmindex (Polish (Multi Language) makeindex) - W. Macewicz (01.10.1995)
Włodzimierz Macewicz